Informacje o firmie

Nazwa internetowa https://boheca-pl.com/ należy do firmy o nazwie Esperado Fashion I.K.E., (w języku obcym) ESPERADO FASHION P.C. z wyróżniającym tytułem ESPERADO FASHION, (w języku obcym) ESPERADO FASHION z formą prawną I.K.E., numer G.E.. MH 153922026000 Kod rejestracyjny 15392202600 , oraz z numerem rejestracyjnym Izby Handlowej 29410 Izby Imathia i numerem rejestracji podatkowej 801302550 działającej pod fizycznym adresem 20 Dimitrios Proiou, Alexandria Imathia w celu dystrybucji i reklamy swoich produktów w Internecie.