Warunki użytkowania

PRZEGLĄD

Ta strona jest prowadzona przez Boheca. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Boheca. Cozy Conceptual. ta strona internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując cokolwiek od nas, uczestniczysz w naszej "usłudze" i zgadzasz się być związany następującymi warunkami ("Warunki i zasady", "Warunki"), w tym dodatkowymi warunkami i zasadami, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnymi poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu dotyczą wszystkich użytkowników serwisu, w tym między innymi użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub autorami treści.


Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z serwisu są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili można zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony po zamieszczeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi do Ciebie.

SEKCJA 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w stanie lub prowincji, w której mieszkasz, lub że jesteś pełnoletni w stanie lub prowincji, w której mieszkasz, i że udzieliłeś nam zgody na umożliwienie nieletnim krewnym korzystania z tej witryny.
Nie wolno używać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a korzystając z Serwisu nie wolno naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym m.in. przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno przesyłać robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub złamanie Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie korzystania z Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego treści (inne niż informacje o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i wiążą się z (a) transmisją przez różne sieci oraz (b) modyfikacjami mającymi na celu spełnienie wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji sieciowej.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na niniejsze Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi źródłami bardziej dokładnych, kompletnych lub aktualnych informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne nie muszą być aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej należy do jego obowiązków.SEKCJA 4 - USŁUGI I ZMIANY CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub anulowanie Usługi.

CZĘŚĆ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Serwisu. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów wyświetlanych w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie koloru na ekranie komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszelkie opisy produktów lub ceny produktów mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta produktu lub usługi na tej stronie jest nieważna w miejscach, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień z tym samym adresem rozliczeniowym i/lub dostawy. Jeśli dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika poprzez kontakt z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Możesz przeczytać więcej o naszej polityce zwrotów.

SEKCJA 7 - DODATKOWE INSTRUMENTY

Możemy zapewnić Użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy i nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy mu dostęp do takich narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępne", bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik musi upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki dostarczone przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) narzędzia (narzędzi) będącego osobą trzecią.
Możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej w przyszłości (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub nowe usługi również podlegają niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Linki do stron trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności, a także nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich lub jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiecie przed dokonaniem transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do danej osoby trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę użytkownik przesyła określone wpisy (np. wpisy konkursowe) lub bez naszej prośby przesyła kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie "Komentarze"), użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać Komentarze przesłane przez użytkownika w dowolnym medium, w dowolnym czasie i bez ograniczeń. Nie jesteśmy i nie będziemy mieć żadnych zobowiązań (1) do zachowania poufności Komentarzy; (2) do zapłaty wynagrodzenia za Komentarze; lub (3) do odpowiedzi na Komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania uznamy za nielegalne, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały materiałów zniesławiających lub niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia swoich komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

PUNKT 10 - DANE OSOBOWE

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności.

 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Sporadycznie na naszej stronie internetowej lub w ramach Usługi mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Serwisie lub powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym czasie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia jakichkolwiek informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym, ale nie tylko, informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadna data aktualizacji lub odświeżenia określona w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie oznacza, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.SEKCJA 12 - NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu lub jego zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu zachęcania innych do wykonywania lub angażowania się w działania niezgodne z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych lub lokalnych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, nadużywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innych form złośliwego kodu, które będą lub mogą być wykorzystane w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakichkolwiek powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmu, pretekstu, spidera, creepa lub scrape'u; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakichkolwiek powiązanych stron internetowych, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie zapewniamy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że możemy od czasu do czasu usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Państwu za pośrednictwem Usługi są dostarczane (o ile nie zostały przez nas wyraźnie określone) "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do Państwa użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.W żadnym wypadku Boheca, nasi urzędnicy, dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody, straty, roszczenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty odszkodowań lub podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, czy w inny sposób, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności cywilnej lub innej, wynikającej z korzystania z Serwisu lub produktów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Serwisu lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z błędami lub pominięciami w jakiejkolwiek Treści, lub z jakimikolwiek stratami lub szkodami jakiegokolwiek rodzaju poniesionymi w wyniku korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek Treści (lub produktu) zamieszczonej; przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli użytkownik zostanie powiadomiony o swoim wyborze. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Boheca oraz nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi, zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku z lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to będzie mimo to egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków korzystania z usługi, a takie stwierdzenie nie będzie miało wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień.


SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron podjęte przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich aspektach po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
Niniejsze Warunki Świadczenia Usług obowiązują w przypadku i do momentu wypowiedzenia ich przez Ciebie lub nas. Możesz rozwiązać niniejsze Warunki Świadczenia Usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony internetowej.
Jeśli naszym zdaniem nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregoś z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub ich części) odpowiednio.


SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie oznaczał zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne, które zamieszczamy na tej stronie lub w związku z Usługą, stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne ustne lub pisemne umowy, komunikaty i propozycje między Tobą a nami (w tym, bez ograniczeń, wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko stronie, która je sporządziła.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Użytkownikowi Usługi, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki i są interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG

Użytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po zamieszczeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Usług należy kierować do nas na adres

info@boheca-pl.com